Písky - Skviřín, s.r.o.

Produkty

Těžba a prodej štěrkopísků, výroba a prodej tříděných písků a kameniva
Příjem stavebních odpadů pro ukládání a recyklaci- výkopová zemina, stavební sutě. Prodej recyklovaného materiálu
Písky - Skviřín, s.r.o.