Písky - Skviřín, s.r.o.

Příjem stavebních odpadů pro ukládání a recyklaci- výkopová zemina, stavební sutě

Naše firma může na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ( aktuální povolení viz ceník ) přijímat stavební odpady pro ukládání a recyklaci. Jedná se o následující sortiment:

Prodej recyklovaného materiálu

Zúrodnitelná zemina
- používá se pro náročné povrchové úpravy, kde je požadována jednoduchá manipulace a vysoká kvalita. Jedná se o sypkou zeminu bez kamenů s obsahem humusu.
Zásypová zemina
- tato zemina je propustná pro vodu a je vhodná pro vyrovnávání povrchů travnatých ploch a úpravy povrchů u dokončených staveb.
Jílová zemina
- je vhodná pro použití na nenáročné izolace proti vodě. Například propusti a hráze rybníků a vodních děl, izolace skládek, obvodové stěny suchých poldrů atd.
Betonový recyklát a recyklovaný kámen ze zeminy
– vhodný pro sanace pozemků, zpevnění a vyrovnání pracovních ploch, opravy zpevněných komunikací atd.
Písky - Skviřín, s.r.o.