Písky - Skviřín, s.r.o.

Těžba a prodej štěrkopísků, výroba a prodej tříděných a praných písků a kameniva

Naše firma se zabývá jednak těžbou a prodejem netříděných i tříděných štěrkopísků a dále pak výrobou a prodejem tříděných praných písků a kameniva.

Ložisko tvoří středně zrnitá porfyrická žula místy s biotitem a tyto štěrkopísky se vyznačují velice dobrou hutnitelností pro nejrůznější konstrukční vrstvy.

Sortiment tříděných materiálů je vyráběn z těženého štěrkopísku na vibračním třídiči s třemi síty. Dle osazení síty je dán i vyráběný sortiment.

Stávající sortiment

Tříděné štěrkopísky
Štěrkopísek 0 – 8
Frakce 0 – 8 se používá na zásypy inženýrských sítí kde je potřeba jemnější frakce s ohledem na použitý materiál, např na kanalizaci menších průměrů, el. kabely, vodovodní potrubí,topné kanály, pod vodoizolační folie atd.
Štěrkopísek 0 – 32
Frakce 0 – 32 se používá na násypy kde je potřeba vysoká hutnitelnost materiálu, na vyrovnání povrchu pod základové desky a panely, zásypy inženýrských sítí větších dimenzí, nezpevněné cesty a manipulační plochy a podobné aplikace.
Tříděné prané materiály
Tříděný písek 0 – 4
Tříděný písek frakce 0 – 4 pro použití jako jemný zásyp např. pro plynové potrubí, vysokonapěťové kabely, topné kanály, pod izolační folie atd.
Kamínek 4 – 8
Kamínek je vhodný pod zámkovou dlažbu s menším zatížením ( chodníky pro pěší ) a dále jako čistý inertní materiál na zimní posypy komunikací a chodníků.
Kamínek 8 – 32
Kamínek je vhodný na obsypy odvodňovacích potrubí, na opravy nezpevněných cest, povrchové dekorační úpravy.
Písky - Skviřín, s.r.o.